• Rekrutacja 2022/23

    •  

      

     Oswiadczenie_woli_podjecia_nauki(3).doc

      

      

      

     REKRUTACJA DO KLASY I

      SZKOŁY PODSTAWOWEJ nr 7 W MIKOŁOWIE

     NA ROK SZKOLNY 2022/2023

      

      

     Kandydaci zamieszkali poza obwodem publicznej szkoły podstawowej mogą być przyjęci do klasy I

     po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli dana publiczna szkoła podstawowa nadal dysponuje wolnymi miejscami.

      

     Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz
     z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

     w terminie od 28.02.2022 – 07.03.2022

      

     *ZE WZGLĘDU EPIDEMIĘ KORONAWIRUSA ZGŁOSZENIA PROSZĘ WYSYŁAĆ NA ADRES EMAIL: sekretariat@sp7.mikolow.eu

      

     LUB WŁOŻYĆ DO SKRZYNKI NA LISTY
      W PRZEDSIONKU PRZY WEJŚCIU GŁÓWNYM

      

     ZBM_1177-33-22_sp_rekrutacja_2022_skan.pdf

     zgloszenie_poza_obwodem-1_(2).doc

     Zalaczniki_do_wniosku_(2).doc

      

      

      

      

     NABÓR DO KLASY I

      SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 7 
      w MIKOŁOWIE

     NA ROK SZKOLNY 2022/2023

      

     Zgłoszenia kandydatów do klasy I

     zamieszkałych w obwodzie
     Szkoły Podstawowej nr 7 odbędą się
     od 1 lutego 2022r. do 11 lutego 2022r.

     Druki można odebrać w sekretariacie szkoły

     lub pobrać ze strony internetowej szkoły
      W ZAKŁADCE REKRUTACJA .

      

      

     Dokumenty kandydatów prosimy składać:

      

      

      

      

     Zgloszenie_w_obwodzie_(1)_(1).doc