• Open Your Mind

    • Informujemy, że nasza szkoła bierze udział w projekcie finansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach programu

     Erasmus +.

     Tytuł projektu: Open your mind, change yourself and work across boundaries!

                            Otwórz umysł, zmień siebie i pracuj ponad granicami!

     Beneficjent: Konsorcjum w którego skład wchodzą: Gmina Mikołów oraz SP3, SP4, SP5, SP6, SP7, SP8, SP10, SP12, P9, P10

     Okres realizacji: 01.09.2019-31.08.2021

     Projekt skierowany jest do 49 nauczycieli z 8 mikołowskich szkół podstawowych oraz 2 przedszkoli. Nauczyciele wezmą udział

     w 2-tygodniowych zagranicznych szkoleniach metodyczno-językowych, co przełoży się na podniesienie jakości nauczania

     w szkołach i przedszkolach.