• PROMOCJA ZDROWIA

    •  

     Szkoła Promująca Zdrowie 

         Koncepcja szkoły promującej zdrowie narodziła się w Europie w połowie lat 80 - tych. W 1991r. Światowa Organizacja Zdrowia zaproponowała m.in. Polsce sprawdzenie możliwości tworzenia takiej szkoły w praktyce.

        We wrześniu 1992r. Polska mogła przystąpić do Europejskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie, a w 1993r rozwinęła się w naszym kraju sieć szkół promujących zdrowie.

      

     Definicja szkoły promującej zdrowie:


     "Szkoła promująca zdrowie tworzy warunki i podejmuje działania, które sprzyjają:
     dobremu samopoczuciu społeczności szkolnej, podejmowaniu przez jej członków działań na rzecz zdrowia. "

      Placówka nasza przystąpiła do programu “Szkoła Promująca Zdrowie” ponieważ już teraz spełnia wiele cech, którymi taka szkoła powinna się wyróżniać.

     Zaletami placówki, przemawiającymi za przystąpieniem do programu “Szkoła promująca Zdrowie” są:

     położenie w podmiejskiej dzielnicy miasta, na obrzeżach powstającego Śląskiego Ogrodu Botanicznego (czyste powietrze, dużo zieleni, tereny rekreacyjne, spacerowe, niewielkie natężenie ruchu drogowego);

     • wyremontowany budynek szkolny (po termomodernizacji – wymiana kotłowni, ogrzewania, ocieplenie, tynkowanie, wymiana okien i drzwi);
     • wyremontowane i wyposażone w środki czystości toalety;
     • przygotowany projekt zagospodarowania przestrzennego wokół szkoły i zgromadzone od sponsorów środki finansowe na zazielenienie terenu;
     • stoliki i krzesła dopasowane do wzrostu uczniów i wymieniane w razie potrzeby dwa razy w roku;
     • odpowiednio zabezpieczone klatki schodowe;
     • niska wypadkowość;
     • bliski kontakt uczniów ze środowiskiem naturalnym;
     • funkcjonowanie rodzin wielopokoleniowych, co sprawia że dzieci nie są zmuszone do długiego przebywania poza domem;
     • działanie świetlicy szkolnej (w godzinach od 7.00 do 15.30) zapewniającej wszechstronny rozwój, pomoc w nauce, posiłek i ciepły napój;
     • funkcjonowanie w szkole pedagoga szkolnego (udzielanie wsparcia i porad uczniom oraz rodzicom);
     • każdy oddział posiada własna salę lekcyjną, o którą dbają sami uczniowie;
     • stale dostępna sala gimnastyczna, dobrze wyposażona w sprzęt sportowy;
     • prowadzenie gimnastyki korekcyjnej w klasach I – III;
     • prowadzenie zajęć pozalekcyjnych – kółko informatyczne, plastyczne, muzyczne, przyrodnicze, matematyczne;
     • prowadzenie zespołów wyrównawczych w klasach I – III;

      

     W wyniku przeprowadzonej diagnozy wstępnej stwierdzono ,iż priorytetami w działaniach szkoły na rzecz promocji zdrowia powinno być:

     • promowanie zdrowego trybu życia i odżywiania, a co za tym idzie zgodnie z zasadą “małych kroczków” należy przede wszystkim zmienić asortyment w sklepiku szkolnym i zwrócić uwagę na urozmaicenie i wzbogacenie w warzywa i owoce posiłków obiadowych;
     • ograniczanie stresu;
     • stwarzanie w klasach i w szkole przyjaznej atmosfery;
     • promocja zdrowia poprzez aktywność fizyczną;
     • zapewnienie stałej opieki medycznej i pomocy psychologicznej;
     • pozytywne nastawienie rodziców, aby wspomagali oni poczynania szkoły zarówno w kwestiach promowania zdrowego stylu życia, jak i w sprawach dydaktycznych i wychowawczych;
     • integracja zespołu nauczycielskiego, co jest o tyle trudne, że szkoła jest małą placówką i wielu nauczycieli uczy tylko kilka godzin w tygodniu;
     • promocja zdrowia psychicznego we wszelkich środowiskach związanych ze szkołą – zarówno wśród uczniów, jak i wśród nauczycieli i rodziców.

      

      W szkole powołany został zespół do spraw promocji zdrowia w składzie: mgr Renata Kopiec (szkolny koordynator programu), mgr Teresa Kurzyca (dyrektor szkoły),

      mgr Aleksandra Podolec oraz mgr Mariola Baron.

      

     Zespół opracował program promocji zdrowia pt.: "Zdrowa Siódemka".

     Program przeznaczony jest dla klas I – VI szkoły podstawowej i obejmuje okres 3 lat. Powinien być realizowany poprzez systematyczne działania całej społeczności szkolnej, a przekaz treści odbywać się winien jednym językiem uczących i wychowujących, w oparciu o czytelne normy.

     Program >Zdrowa “Siódemka”< jest zgodny z podstawą programową i ściśle zintegrowany z Programem Wychowawczym, Szkolnym Programem Profilaktyki i 5 - letnim Programem Rozwoju Szkoły.

     Program zakłada realizację celu z podstawy programowej: “Kształtowanie umiejętności dbania o swoje zdrowie”.