• Zasady przyjmowania dzieci z Ukrainy do polskich szkół

    •  

     Zasady przyjmowania dzieci z Ukrainy do polskich szkół

     Uczniowie z Ukrainy w wieku obowiązku szkolnego i obowiązku nauki (7-18 lat) są przyjmowani do szkół publicznych oraz obejmowani opieką, a także nauczaniem na warunkach dotyczących obywateli polskich. Przyjęcie do szkoły jest możliwe w ciągu całego roku szkolnego, a ustalenie klasy, w której kontynuowana jest nauka, odbywa się na podstawie sumy ukończonych lat nauki szkolnej za granicą.

     Przyjmowanie uczniów przybywających z zagranicy jest uregulowane na poziomie ustawowym. W procesie tym nie ma znaczenia prawna podstawa pobytu ucznia na terenie Polski.

     Wsparcie nauki uczniów z zagranicy

     Cudzoziemcy, którzy nie posługują się językiem polskim w stopniu umożliwiającym korzystanie z nauki w szkole, mogą:

     • uczestniczyć w dodatkowych zajęciach z języka polskiego,
     • realizować naukę w formie oddziału przygotowawczego, w którym proces nauczania jest dostosowany do potrzeb i możliwości edukacyjnych uczniów,
     • korzystać z pomocy osoby władającej językiem kraju pochodzenia zatrudnionej w charakterze pomocy nauczyciela,
     • korzystać z dodatkowych zajęć wyrównawczych w zakresie przedmiotów nauczania organizowanych przez organ prowadzący szkołę.

     Decyzję o przyznaniu danej formy wsparcia podejmuje dyrektor szkoły w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę.

     Pomoc psychologiczno-pedagogiczna

     Uczniowie cudzoziemscy mogą być objęci pomocą psychologiczno-pedagogiczną w związku z doświadczeniem migracyjnym. Pomoc polega na rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości psychofizycznych i czynników środowiskowych wpływających na funkcjonowanie ucznia.

     Pomoc psychologiczno-pedagogiczną w szkole organizuje dyrektor.

     Materiały

     Zasady przyjmowania dzieci z zagranicy​_infromacja MEiN
     Zasady​_przyjmowania​_dzieci​_z​_zagranicy​_infromacja​_MEiN.DOCX 0.02M

      


     https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/informacja-dla-rodzicow-dzieci-przybywajacych-z-ukrainy


      

     Szanowni Państwo,
     w ramach świadczonego wsparcia technicznego Firma Librus przygotowała instrukcję logowania do systemu Synergia 

      

      

      


      

     Dla wszystkich osób wspierających uchodźców przybywających z Ukrainy przygotowaliśmy kolejny zestaw informacji – tym razem w obszarze edukacji. Jest to przegląd podstawowych i najbardziej przydatnych materiałów, który będziemy stopniowo rozbudowywać.

      

     https://fed.org.pl/pomoc-dla-ukrainy-edukacja/

      


     Strona lokalna zawierająca informacje pomocowe - www.mikolow.eu/pomocdlaukrainy/

     NAJWAŻNIEJSZE MIEJSCA INFORMACYJNE W MIKOŁOWIE

     POMOC DLA UKRAINY I UCHODŹCÓW

      

     www.mikolow.eu/pomocdlaukrainy/

     Linia telefoniczna: +48 32 – 32 48 280

     Grupa Dyskusyjna FB po Polsku

     https://www.facebook.com/groups/mikolowpomocdlaukrainy/

     Grupa Dyskusyjna po Ukraiński

     https://www.facebook.com/groups/mikolowukraina/

     Proszę zapisać się do obu grup i je wykorzystywać

     Spotkania dla uchodźców - każdy czwartek, Dom Kultury, Rynek 19

      

      

     НАЙВАЖЛИВІШІ ІНФОРМАЦІЙНІ МІСЦЯ В МІКОЛУВІ

     ДОПОМОГА УКРАЇНІ ТА БІЖЕНЦЯМ

      

     www.mikolow.eu/pomocdlaukrainy/

     Телефонна лінія: +48 32 - 32 48 280

     Дискусійна група Facebook польською мовою

     https://www.facebook.com/groups/mikolowpomocdlaukrainy/

     Дискусійна група Facebook українською мовою

     https://www.facebook.com/groups/mikolowukraina/

     Підпишіться на обидві групи та використовуйте їх

     Зустрічі для українців з Міколова - щочетверга, в міському будинку культури Rynek 19