Nawigacja

Kalejdoskop "Ćwiczmy razem - etap 2" Open Your Mind GI Deutsch Plus Czytam z Klasą - Lekturki spod chmurki

Projekty Unijne i inne

Kalejdoskop

KALEJDOSKOP

Informujemy, że nasza szkoła bierze udział w projekcie finansowanym ze środków Unii Europejskiej. Tytuł projektu: „KALEJDOSKOP wiedzy i umiejętności uczniów mikołowskich szkół podstawowych”. Celem projektu jest podniesienie jakości oferty 10 mikołowskich szkół podstawowych w okresie od czerwca 2019 r. do czerwca 2020 r. poprzez: rozwijanie wśród 850 uczniów/uczennic kompetencji kluczowych na rynku pracy, przeszkolenie 40 nauczycieli, zakup sprzętu TIK oraz specjalistycznych pomocy dydaktycznych do prowadzenia zajęć edukacyjnych, realizację programów wspomagających szkołę w procesie indywidualnego wsparcia ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz ucznia młodszego. Beneficjent: Gmina Mikołów. Kwota dofinansowania: 744 895,12 zł. Wartość projektu: 827 661,25 zł.

W zajęciach matematycznych, lingwistycznych oraz rozwijających logiczne myślenie biorą udział uczniowie zakwalifikowani na podstawie orzeczeń, opinii z poradni oraz opinii wychowawców.

Informujemy, że zajęcia rozpoczną się w październiku. Lista uczniów oraz harmonogramy zajęć poszczególnych grup będą dostępne na gazetce szkolnej dla rodziców.

                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa nr 7 im. Kornela Makuszyńskiego
    43-190 Mikołów
    ul. Zamkowa 1
  • 32/2261220

Galeria zdjęć